Joan Saladich i Garriga - Pipes amb figura

Les figures tallades són totalment originals;
en el cas de repetir algún tema,
aquest té un tractament personalitzat
que el diferencia de les anteriors.

Cada talla és, doncs, una peça única.

Faci clic sobre una imatge si en desitja veure una còpia de major tamany i detall

Per a contactar amb l'autor, feu clic aqui.


Created: 3/12/96 Updated: 18/04/08